Η εταιρεία CLIMA DUCT εξειδικεύεται και εξυπηρετεί τις ανάγκες οποιοδήποτε συστήματος αερισμού και εξαερισμού σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες μηχανημάτων εξαερισμού.

Τοπικά συστήματα εξαερισμού

Σε χώρους για τους οποίους δεν είχε προβλεφθεί εξ’αρχής η κατασκευή κεντρικού κλιματισμού, αλλά χρήζουν κλιματιστικής εγκατάστασης, η χρησιμοποίηση τοπικών συστημάτων εξαερισμού προτείνεται ως ιδανική λύση. Τα τοπικά συστήματα αφορούν την εγκατάσταση μιας μονάδας (ημικεντρικής ή αυτόνομης) ανά κλιματιζόμενη ζώνη, μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να απαιτείται κεντρικό μηχανοστάσιο και υπόσχονται κάλυψη της ανάγκης εξαερισμού με την απόδοση υψηλής ποιότητας αέρα.

Δείτε περισσότερα

Συστήματα χώρων

Η αύξηση συγκέντρωσης νοσηρών ουσιών στον αέρα ενός εσωτερικού χώρου, ως αποτέλεσμα της απομόνωσης του κτιρίου από τον εξωτερικό αέρα της ατμόσφαιρας, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους χρήστες του χώρου (θέματα υγείας, ψυχολογικές διακυμάνσεις, αδυναμία πλήρους απόδοσης στην παραγωγή κλπ).

Οι υπηρεσίες ενός αποδοτικού συστήματος εξαερισμού κρίνονται λοιπόν ως επιτακτική ανάγκη.

Δείτε περισσότερα