Τοπικά συστήματα εξαερισμού

Σε χώρους για τους οποίους δεν είχε προβλεφθεί εξ’αρχής η κατασκευή κεντρικού κλιματισμού, αλλά χρήζουν κλιματιστικής εγκατάστασης, η χρησιμοποίηση τοπικών συστημάτων εξαερισμού προτείνεται ως ιδανική λύση.

Τα τοπικά συστήματα αφορούν την εγκατάσταση μιας μονάδας (ημικεντρικής ή αυτόνομης) ανά κλιματιζόμενη ζώνη, μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να απαιτείται κεντρικό μηχανοστάσιο και υπόσχονται κάλυψη της ανάγκης εξαερισμού με την απόδοση υψηλής ποιότητας αέρα.

Η Clima Duct πραγματώνει την κάθε υπόσχεση, αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση τοπικών συστημάτων και παρέχοντας τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της ποιότητα του αέρα σε πολλαπλές ζώνες, συνδυάζοντας μονάδες σπονδυλωτού σχεδιασμού.

Οι μονάδες, με ένα ευέλικτο σύστημα αερισμού διαμορφώνονται ακριβώς στα μέτρα της κτιριακής σας εγκατάστασης για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας ενός χώρου. Χάρη στο σπονδυλωτό τους σχεδιασμό, οι μονάδες διαχείρισης αέρα είναι κατάλληλες για κάθε είδους εγκατάσταση, όπως νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες και εργοστάσια.

Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας, με επαγγελματισμό και πολύχρονη εμπειρία, σας βοηθά να επιλέξετε και να αποκτήσετε στον χώρο σας τον κατάλληλο εξοπλισμό τοπικού εξαερισμού, πραγματοποιώντας διαστασιολόγηση εμπειρογνωμόνων και λαμβάνοντας υπόψη ένα πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την τελική διαμόρφωση των συνθηκών που θα κυριαρχήσουν στο εσωτερικό του χώρου (μορφολογία του κτιρίου, θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιρίου κλπ).

[dt_benefits_vc column_width=”180″ columns_number=”4″ style=”1″ image_background=”true” image_background_size=”70″ image_background_paint=”light” image_background_color=”#222222″ image_hover_background_paint=”light” image_hover_background_color=”#444444″ icons_size=”38″ icons_paint=”light” icons_color=”#ffffff” icons_hover_paint=”light” icons_hover_color=”#dddddd” decorative_lines=”disabled” header_size=”h5″ content_size=”big” number=”8″ target_blank=”false” orderby=”date” order=”desc” animate=”one_by_one” category=”services”]
Τα έργα μας

Κεντρικά συστήματα κλιματισμού – Συστήματα εξαερισμού