Τριπλή απαγωγή οσμών – αναθυμιάσεων τυπογραφικής μηχανής MOOG

Κατάληξη κεντρικού δικτύου αεραγωγών σε τρεις αναρροφήσεις Φ 300 με ανεξαρτήτους ρυθμιστές παροχής αέρος (DAMPER) για κάθε μια.