Τοπική Αναρρόφηση οσμών – αναθυμιάσεων από ψηφιακή μηχανή εκτύπωσης.

Ανάρτηση χοάνης (φούσκα) 6m από γαλβανισμένη λαμαρίνα, συνδεδεμένη σε δίκτυο αεραγωγών ορθογωνικής διατομής. Μηχάνημα δικτύου: Tύπου μονής αναρρόφησης, ισχύς 1100 Watt.