Τοπικός εξαερισμός μηχανών παραγωγής τροφίμων

Τοπική αναρρόφηση απαγωγής θερμού αέρα από μηχανές παραγωγής τροφίμων.
Ανάρτηση χοανών (φούσκες) 2m από ανοξείδωτη λαμαρίνα, συνδεδεμένες σε δίκτυο αεραγωγών κυκλικής διατομής. Μηχάνηματα δικτύου:2 τεμ. τύπου μονής αναρρόφησης, ισχύς 2HP / τεμ.