ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Μελέτη και κατασκευή φυγοκεντρικού ανεμιστήρα μονής αναρρόφησης, με πτερύγια οπισθίας κλήσεως και κινητήρα 15 HP.