Κατασκευή και εγκατάσταση ηχοπαγίδων

Κατασκευή και εγκατάσταση ηχοπαγίδων σε δίκτυα προσαγωγής και απόρριψης αερα ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε κτήριο της Cosmote.