Τα προιόντα μας -> Ηχοπαγίδες Ανοιγμάτων (ελεύθερης ροής)

Οι Ηχοπαγίδες γενικότερα, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων διότι επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, αποσβένοντας τον θόρυβο που περιέχει.
    Όπως κάθε ρευστό σε κίνηση, έτσι και ο διερχόμενος από τις Ηχοπαγίδες αέρας, παράγει και θόρυβο από την ροή του. Ο θόρυβος αυτός πρέπει να συνυπολογισθεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τον τελικό (υπολογισζόμενο μετά την ηχοπαγίδα) θόρυβο 
    Κατά συνέπεια, για να επιλέξουμε τις κατάλληλες Ηχοπαγίδες, πρέπει να εξετάσουμε πολλές παραμέτρους. Από αυτές, υποχρεωτικές για τον υπολογισμό είναι ο διερχόμενος αέρας, και η απαιτούμενη Ηχομείωση ανά συχνότητα.