Εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού

Κλάδοι στρογγυλών αεραγωγών αυτόνομων μονάδων κλιματισμού, με στρογγυλές περσίδες αλουμίνιου ισοκατανομής αέρα.

Related projects