ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣ

S&P SQA

• Ελέγχει την λειτουργία του εξαεριστήρα ανάλογα με το ποσοστό ρύπου του αέρα

• Εξοικονόμηση ενέργειας. Δυνατότητα ρύθμισης.

• Δυνατότητα στον εξαεριστήρα να λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Related projects