ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑ  – ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Στρογγυλοί αεραγωγοί κλιματισμού ελικοειδούς ραφής, με θερμομόνωση φελλοπολτού.