Βιομηχανικός Κλιματισμός

Οι αυξημένες απαιτήσεις ενός βιομηχανικού περιβάλλοντος δεν ικανοποιούνται χωρίς εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις που να επιτρέπουν ομαλή και απρόσκοπτη παραγωγή. Στην Clima Duct αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων βιομηχανικού κλιματισμού, εγγυώμενοι υψηλές επιδόσεις και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

Κάνοντας κάποιος λόγο για «βιομηχανικό κλιματισμό»-όρος που συναντάται συνήθως σε χώρους που αφορούν τον τομέα τροφίμων, των γραφικών τεχνών, των φαρμάκων κλπ- αναφέρεται στην επίτευξη των κατάλληλων συνθηκών ψύξης και θέρμανσης που ευνοούν την ομαλή πραγματοποίηση της δραστηριότητας.

Η εταιρεία μας, έχοντας να επιδείξει μια μακροσκελή λίστα επιτυχημένων συνεργασιών για πάσης φύσεως έργα στον τομέα, αναλαμβάνει την εκπόνηση ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κεντρικού βιομηχανικού κλιματισμού και την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων (αερόψυκτοι ή υδρόψυκτοι ψύκτες, αεροψυκτήρες νερού-γλυκόλης, κλιματιστικές μονάδες, αεροψυκτήρες freon κλπ). Οι καλύτεροι επαγγελματίες τους είδους με πολύχρονη εμπειρία και γνώση, βρίσκονται δίπλα στο πλευρό του πελάτη μας.

Του ενδιαφέροντός μας δεν ξεφεύγουν ζητήματα όπως η δυνατότητα διατήρησης υψηλών αποδόσεων σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών και η κατοχύρωση της καλύτερης ποιότητας αέρα, ώστε οι συνθήκες βιομηχανικού κλιματισμού να ευνοούν όχι μόνο την δραστηριότητα που συντελείται, αλλά και τους εργαζομένους στον χώρο. Μείζονος δε σημασίας θέμα θεωρούμε την οικονομική λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, κατανοώντας πάντα τις ανάγκες του καταναλωτή.

[dt_benefits_vc column_width=”180″ columns_number=”4″ style=”1″ image_background=”true” image_background_size=”70″ image_background_paint=”light” image_background_color=”#222222″ image_hover_background_paint=”light” image_hover_background_color=”#444444″ icons_size=”38″ icons_paint=”light” icons_color=”#ffffff” icons_hover_paint=”light” icons_hover_color=”#dddddd” decorative_lines=”disabled” header_size=”h5″ content_size=”big” number=”8″ target_blank=”false” orderby=”date” order=”desc” animate=”one_by_one” category=”services”]
Τα έργα μας

Κεντρικά συστήματα κλιματισμού – Συστήματα εξαερισμού